Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Waspik


Huisartsenpraktijk Waspik

Wilhelminastraat 4a
5165 TJ Waspik
Telefoon: 0416-311250
Spoed: 0416-311250 optie 1
Fax: 0416-313781
Receptenlijn: 0416-311250 optie 2

www.huisartsenwaspik.nl

E-mail: huisartsenwaspik@ezorg.nl


Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8 en 17 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Voor spoedgevallen kunt u bellen met de spoedlijn: 0416-311250 kies voor 'optie 1'

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8 - 17 uur.

Tussen 12.30 en 13.30 uur is er pauze en is de praktijk alleen bereikbaar

voor spoedgevallen (0416-311250 kies 1 )

 

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 17:00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00 17:00

Spreekuur

Op maandag en vrijdag zijn in het algemeen alledrie de dokters aanwezig. Dokter Lagerwerf werkt niet op dinsdag, dokter Vermeer niet op woensdag en dokter Kiemeneij niet op donderdag.

Dokters Lagerwerf en dr Kiemeneij hebben spreekuur in de ochtend van 8:00hr tot 10:30hr en in de middag van 14:00hr tot 16:00hr. Dokter Vermeer heeft spreekuur van 8:00hr tot 11:30hr en van 15:30hr tot 16:30hr.

De assistentes kunnen beperkt vooraf spreekuurplaatsen invullen, verder worden zoveel mogelijk spreekuurplaatsen op de dag zelf ingepland. U kunt hiervoor de gehele dag bellen. Als er dezelfde dag een plaats vrij is op het spreekuur, kunt daar dan ook vanzelfsprekend voor ingepland worden. Het kan zijn dat er die dag geen spreekuurplaatsen meer beschikbaar zijn, de assistente zal u dan (op basis van de urgentie van uw klacht) een afspraak op een passend ander moment aanbieden.

Voor een consult op het spreekuur wordt normaal 10 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben (bijvoorbeeld als u meerdere dingen wilt bespreken of als u een langer gesprek met de dokter wilt), geef dat dan a.u.b . door aan de assistente. Eén consult is bedoeld voor één zorgvraag. Vanzelfsprekend kunnen, om u goed van dienst te kunnen zijn, ook in een dubbel consult niet meerdere grote klachten behandeld worden. Het verzoek is dit wat te verdelen.

Mocht u verhinderd zijn om op uw afspraak te verschijnen, laat ons dit dan tijdig weten, de assistente kan dan mogelijk een nieuwe afspraak met u maken en uw plaats kan dan ingevuld worden voor een andere patient. Zie hieromtrent ook de opmerking onderaan.

We proberen tweemaal per week in de ochtend, op maandag en vrijdag, een vijf-minuten-spreekuur te verzorgen. Dit spreekuur is bedoeld voor één korte/kleine zorgvraag. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een vlekje of uitslag bekijken of aan even in de keel of het oor kijken. De assistente bepaalt of een zorgvraag ingedeeld kan worden op het vijf-minuten-spreekuur of niet.

 

De assistente zal u vragen naar uw reden van komst zodat zij

  • zonodig extra tijd kan reserveren (bijv. voor chirurgische ingreepjes, langere gesprekken en bij meerdere klachten tegelijk)
  • u telefonisch een (zelfzorg)advies kan geven (de assistentes zijn geschoold om hierin een goed advies te kunnen geven) of zelf kan helpen (bijv. voor het verwijderen van hechtingen of meten van de bloedsuiker)
  • u kan verwijzen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner.

 

Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak, meldt u zich dan tijdig af bij de assistente. Mocht u niet verschijnen op een afspraak en u zich niet tijdig afgemeld hebben dat zien wij ons genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen. Hiertoe krijgt u dan een factuur thuis gestuurd welke u niet voor vergoeding kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Telefonisch spreekuur

Er is in onze praktijk geen telefonisch spreekuur.

Voor uitslagen van bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek of röntgenfoto's en korte vragen kunt u veelal terecht bij onze assistentes. Mocht het toch nodig zijn dan wordt overlegd met de huisarts en wordt met u een afspraak gemaakt over het afhandelen van het door u gevraagde. Zonodig zal de huisarts u zelf terugbellen.

Heeft u een specifieke vraag voor de huisarts, dan kunt u dit altijd aangeven aan de assistente en vragen om de huisarts terug te laten bellen.

Visites

Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn dan bij u thuis, verdient het de voorkeur om naar de praktijk te komen. Mocht dat desondanks niet mogelijk zijn, dan kunt u een afspraak voor een visite maken.

Visites voor dezelfde dag kunt u aanvragen van 8:00 - 11:00 uur. Voor een goede beoordeling vraagt de assistente u vaak om nadere informatie.

Bel voor een spoedgeval altijd het spoednummer 0416-312933 of 0416-311250- toets 1

 

Avond-,nacht- en weekenddienst

Buiten de openingstijden van de praktijk (dus vóór 8 uur 's ochtends, ná 17 uur 's avonds, op weekend- en feestdagen) kunt u, uitsluitend voor spoedeisende zorg en klachten die niet kunnen wachten, terecht bij de Huisartsenpost Midden-Brabant (HAP).

TELEFOONNUMMER Huisartsenpost : 0900-33 22 22 2

U krijgt dan een telefonist aan de lijn waarvoor u een aantal vragen zult moeten beantwoorden om een juiste inschatting te kunnen maken van de ernst van de klacht waarvoor u belt en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze zal, zonodig, in overleg met een dienstdoende huisarts en u, een afspraak voor u maken op de huisartsenpost of regelt dat er een dokter bij u aan huis komt. Ook kan het zijn dat uw klacht met een (zelfzorg)advies afgehandeld kan worden.

LET OP: wel altijd eerst bellen vóórdat u naar de HAP komt !

 

                                             WACHT ALS HET KAN, BEL ALS HET MOET !!!

 

Bezoekadres HAP Midden-Brabant, locatie Waalwijk:

Kasteellaan 2

5141 BM Waalwijk

 

Bezoekadres dienstapotheek (bij HAP, locatie Tilburg) voor afhalen van recepten:

Lage Witsiebaaan 2a

5042 DA Tilburg

 

Oók in HAP Waspik...

Naast huisartsgeneeskundige zorg biedt onze praktijk ook mogelijkheden voor andere ondersteunende disciplines

 

Voor voetproblematiek kunt u naar Podotherapiepraktijk van der Eerden. U kunt er terecht voor bijvoorbeeld het aanmeten van steunzolen, voetbehandeling bij suikerziekte of kortdurende behandeling van voet- of teenklachten. Een machtiging of verwijsbrief is via de huisarts verkrijgbaar. De podotherapeuten zijn aanwezig op woensdagochtend. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0416-530259 of zie voor meer informatie de website (klik op bovenstaande link).

 

Voor problemen van logopedische aard kunt u een afspraak maken bij Logopediepraktijk Manon Kimenai. Soms adviseert het consultatiebureau, school, de medisch specialist of de huisarts om ondersteuning of begeleiding te zoeken bij een logopedist. U kunt dan contact opnemen met deze logopediste en dan zal gekeken worden of er gepaste hulp geboden kan worden. Deze behandeling is vrij toegankelijk, er zal in het algemeen geen verwijsbrief of machtiging nodig zijn. Een medewerker van Logopediepraktijk Manon Kimenai is op vrijdagochtend en -middag aanwezig in de praktijk. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 06-20313667 of zie voor meer informatie de website (klik op bovenstaande link). Een flyer download u hier: Flyer logopedie.

 

Ook voor voedingsadviezen en andere aanverwante dietitiekzaken kunt u terecht in Huisartsenpraktijk Waspik en wel bij dietiste Manon van Alphen van De Voedietist. Veelal is een machtiging nodig voor een dietiste, informeer hiernaar bij de assistente of huisarts, of bij de dietiste. De dietiste is om-de-week op dinsdag aanwezig, een afspraak is te maken via telefoonnummer 06-36469236. Voor meer informatie kunt op bovenstaande link klikken, u komt dan op de website.

 

Bent u zwanger dan kunt u, als u in Waspik woont, naar de verloskundigepraktijk voor Waalwijk en Waspik gaan. Nuvola zal vanaf januari 2018 ook trachten mogelijkheid te bieden om het verloskundigenspreekuur in De Wissel in Waspik te bezoeken. Voor aanmelding bij de verloskundige kunt u bellen met 0416-341220 of de website bezoeken via de link (klik op het woord Nuvola).

 

Sinds kort zijn ook ergotherapeuten van Ergo Vitaal werkzaam in Waspik. Wanneer u te maken krijgt met lichamelijke of geestelijke beperkingen staat u voor de uitdaging om te gaan ontdekken wat daarin de mogelijkheden zijn. Ergo Vitaal kan u daarbij helpen. Voor het vergroten van uw kwaliteit van leven kunt u contact opnemen met Ergo Vitaal via telefoonnummer 06-48565903 of e-mail info@ergo-vitaal.nl. Voor meer informatie kunt u op de bovenstaande link klikken. 

 

U kunt zelf een afspraak maken met de betreffende praktijk, dit gaat niet via onze assistentes. Als u een afspraak heeft met een behandelaar hoeft u zich niet te melden aan onze balie maar kunt u direct plaats nemen in de wachtkamer. Uw behandelaar zal u dan daar komen ophalen.

 

 

Tien tips voor patienten

 

(gebaseerd op praktijkervaringen en overleg met artsen en patiënten)

 

1. Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht; schrijf dat van tevoren op. Als u alleen benoemt
wat de klacht is, dan weet dat de arts niet wat uw verwachting is.


2. Bedenk van tevoren altijd: waarom kom ik nu, met deze klacht, naar deze dokter. Doe
dat ook bij controleafspraken: komt u alleen omdat het moet, of heeft u zelf ook nog
vragen?

3. Wees altijd eerlijk. Als u bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet neemt, zeg dat dan en
leg ook uit waarom. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan
leiden tot onjuiste behandeling.


4. Wees redelijk in uw vragen. Bespreek open wat u van de arts verwacht, maar ga niets
eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet
ten goede. Probeer u in te leven in de rol van de arts, dat verwacht u omgekeerd ook.


5. Weet welke medicijnen u slikt (ook die niet zijn voorgeschreven), welke ziekten en
behandelingen u in het verleden hebt gehad of nog hebt, voor welke stoffen u allergisch
bent.

6. Vermeld bijzonderheden desnoods ongevraagd: dat u zwanger wilt worden, dat een
middel eerder bijwerkingen heeft gegeven, dat er bepaalde erfelijke ziekten in de familie
voorkomen, dat u recentelijk in de tropen bent geweest et cetera. Bedenk voorafgaand
aan een consult welke informatie belangrijk kan zijn voor de arts.

7. Neem iemand mee. Twee horen meer dan één en de ander kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat u zich kunt
concentreren op het gesprek.

8. Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dat dan bij het begin van het consult aan, de arts kan er dan
rekening mee houden. Plan zo nodig een dubbel consult in overleg met de assistente.

9. Controleer aan het eind van het consult of u de arts goed begrepen heeft. Geef in uw eigen woorden aan wat u denkt dat er aan de hand is en wat gaat gebeuren. Als dit niet klopt dan kan de arts daar direct op in gaan.

10. Ga uit van de volgende regel: de arts schiet tekort als ik de uitleg niet snap, maar ik ben zelf verantwoordelijk om te zeggen dat ik het niet kan volgen.

 

Bron: Medisch Contact | 23 maart 2012 | 67 nr. 12